Persondatapolitik

Sådan behandler UCN Shoppen dine persondata

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Professionshøjskolen UCN er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Institutionens:

 • Navn: Professionshøjskolen UCN
 • Adresse: Selma Lagerløfs Vej 2, 9220  Aalborg Øst
 • Postnummer og by: 9000  Aalborg
 • CVR-nr.: 30843126
 • Telefon: +45 72 69 50 50
 • E-mail: okonomi@ucn.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), Helle Dollerup Mortensen. Du kan kontakte hende på følgende måder:

 • E-mail: hdm@ucn.dk
 • Telefon: +45 72 69 08 92
 • Brev: Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst

3. Formålene, retsgrundlaget og kategorierne af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os.
 • Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse.
 • Når du betaler for dit produkt eller din ydelse, indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, jf. GDPR art. 6:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail

Retsgrundlag:

 • Litra b) Nødvendigt iht. kontraktlig forpligtelse hvori du er part
 • Litra c) Nødvendigt iht. en retlig forpligtelse vi er pålagt    

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til ePay, inklusive information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har kun de data, som du oplyser ved bestilling samt din IP-adresse.

6. Tidshorisont for opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Din ret til:

 • Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage: Du har ret til at klage til os og du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.